Solwax active zawiera aktywny związek carbamide peroxide (urea peroxide). Carbamide peroxide uwalnia w przewodzie słuchowym zewnętrznym aktywny tlen, który powoduje oderwanie woskowiny.


Solwax active zawiera również niejonowe związki powierzchniowo czynne pomagające w rozmiękczaniu woskowiny oraz wzmacniające działanie preparatu.

Copyright © 2008 SOLWAX. All rights reserved.